FORGOT YOUR DETAILS?

Online-utbildning

Du väljer denna form av utbildning om du:

  • Kanske går till en intervju som kommer att hållas på engelska och vill öva din engelska för självförtroende.
  • Inte kan delta i en språkkurs under dagen och önskar studera efter arbetstid.

Det första mötet på 30 minuter inkluderar analys, utvärdering och kursplanerare.
Lektioner är på 60 minuter, med de sista 15 minuterna ägnade till muntliga och skriftliga återkopplingar, korrigering av grammatiska misstag etc.

Lektionerna äger rum på samma tid och dag varje vecka enligt överenskommelse vid första mötet.
Schemaläggningsändringar måste överenskommas med minst 24 timmars varsel.

Vänligen kontakta mig här för fullständiga detaljer om kursavgifterna.

Betalning kan ske via Swish.

TOP