FORGOT YOUR DETAILS?

Översättning

Oavsett om det är skrivet eller talat, vill du använda rätt ord, uppmärksamma målgruppens kultur och hur dina ord kommer att uppfattas.

Världen kommer kanske aldrig att glömma när 2010, BP-ordförande Carl Henric Svanberg hänvisade till de boende i Louisiana som "de små människorna".

Invånare i Louisiana, som fortfarande var påverkade av orkanen Katrina, tog inte emot hans ordval på ett bra sätt. Svanberg å andra sidan hade helt enkelt översatts från svenska till engelska, och han menade att säga "mannen på gatan".

BP var angeläget att betona att engelska inte var Svanbergs första språk och den sanna meningen med hans val av ord hade gått vilse i översättningen.

Med vår grupp av språk- och kulturexperter kan du vara säker på att ditt tal, dokument, webbplats, reklam och broschyrer är semantiskt översatt och kulturellt anpassat oavsett bransch.

För att säkerställa kvaliten använder vi tre steg när vi översätter skriftligt material:

01

Översätt

Manuskriptet översätts till målspråket, av en expert i ämnet.
02

Granskning av tvåspråkig expert

En expert kontrollerar noggrannheten i översättningen för att se till att originalhandlingarnas betydelse är rätt förmedlat.
03

Sista granskningen

Granskning av ytterligare en person för att säkerställa dokumentens validitet. Detta steg är mycket viktigt eftersom översättare i värje steg ska vara objektivt.

Korrigering

Innan du skickar viktiga e-postmeddelanden eller dokument till kunder, varför inte låta oss läsa dem för att se till att de överför rätt budskap och överensstämmer med din företagskultur.

Översättning av tekniska och juridiska dokument

I vår informationsålder, har det aldrig tidigare varit så mycket information tillgänglig med ett musklick. Din process eller uppfinning kan sprida sig och du får inte lön för ditt hårda arbete. I denna tid, måste du skydda ditt företags immateriella rättigheter (IPR) eftersom dessa är viktiga tillgångar för dina start-ups eller företag.

Den europeiska patentproceduren börjar hos Europeiska patentverket. Din ansökan kan vara ifylld på engelska, tyska eller franska som är de tre språk som Europeiska patentverket använder sig av.

Vi kan hjälpa till att skriva ditt patent på ett eller alla tre språk.

"Historiskt sett finns det väldigt lite tekniskt ordförråd i juridiska discipliner "- Simon Harries

Vi har en omfattande pool av både juridiska patentrådgivare och tekniska experter som kommer att arbeta i tillsammans för att skriva dina patent.

TOP