FORGOT YOUR DETAILS?

Veckans träning i grupper

Syftet med kursen är att förbättra och utveckla din förmåga att kommunicera bra på ditt målspråk i olika situationer. Vi täcker alla fyra språkkunskaperna: läsning, skrivning, lyssnande och talande.

  • 20-40 timmars språkutbildning, beroende på gruppens nivå och gruppens mål.
  • Varje session är 2 timmar.
  • Ett datum anges vid kursstart, men det kan ändras om meddelandet ges 24 timmar i förväg.

Kurser kan hållas på vår plats eller på dina kontor.

Ett bedömningstest görs för att alla deltagare ska ha samma nivå.
Kursplanen är utformad för att inkludera alla ämnen som studenterna vill täcka in.

Högst 6 studenter

Vad är fördelarna?

  • Din personal kan behöva en uppfriskningskurs i e-postskrivande, som är hör sammab med ditt företags kultur.
  • Det fungerar som ett forum för din personal att komma ihop och lära sig hur affärsengelska har utvecklats sedan de var i skolan. Ingenting är statiskt i företag.
TOP